Fakturu může vystavit i nepodnikatel, ale jen za určitých podmínek
Podnikání

Fakturu může vystavit i nepodnikatel, ale jen za určitých podmínek 

Možná máte čas a prostředky si přivydělat mimo vaše zaměstnání. V takovém případě se může stát, že po vás bude objednatel chtít vystavit fakturu, kterou by si mohl dát do nákladů. Tu mu můžete vystavit i jako nepodnikatel, má to ovšem svá pravidla. Pokud se jedná o příležitostný příjem nebo autorský honorář, pak živnostenský list nepotřebujete. 

Co musí faktura obsahovat? 

Na faktuře v takovém případě musí stát vaše jméno, příjmení a adresa. Dále pak identifikace odběratele (tedy jméno, příjmení, název firmy a IČO), název služby nebo zboží, které poskytujete, datum vystavení a splatnosti faktury, fakturovaná částka, forma úhrady a pořadové číslo faktury. Takto si můžete přivydělat až 30 000 korun za jeden kalendářní rok. 

Pozor na to, že se musí jednat o skutečně příležitostnou činnost. Jakmile byste činnost vykonávali pravidelně a pro stálého klienta, i kdybyste se vešli do stanovené částky, bude to klasifikováno jako nepovolené podnikání, za které hrozí vysoké pokuty. Pokud činnost spadá do volné živnosti, můžete za nepovolené podnikání zaplatit pokutu až 500 000 korun. Za vázanou živnost je maximální výše pokuty stanovená na 750 000 korun. 

Je také rozdíl mezi fakturou a daňovým dokladem. Daňový doklad vystavují pouze plátci daně a musí mít zákonem stanovené náležitosti. Na vystavené faktuře neplátce nesmí stát sousloví „daňový doklad“, jinak by vznikla daňová povinnost. 

Jak je to s autorským honorářem? 

Trochu jiná situace nastává v případě příjmů na základě autorského zákona. Pokud provozujete autorskou činnost, například psaní článků pro noviny, není nutné zřizovat si živnostenské oprávnění, je ale nutné tyto příjmy danit. Pokud jsou měsíční honoráře menší než 10 000 korun, plátce daně (tedy zadavatel) vám z nich odečte 15% srážkovou daň. Pokud tuto hranici přesáhnou, už se jedná o samostatně výdělečnou činnost a vy se musíte sami registrovat k dani z příjmu, sociálnímu a zdravotnímu pojištění.