Hluk na pracovišti aneb k čemu musí zaměstnavatel přihlížet při hodnocení rizika hluku
Podnikání

Hluk na pracovišti aneb k čemu musí zaměstnavatel přihlížet při hodnocení rizika hluku

Práce v hluku nemusí být pro každého zaměstnance příjemná. Někteří však v hluku pracují rádi. Pravdou je, že už při samotném pohovoru je třeba, aby vás zaměstnavatel informovat o tom, že budete v hluku pracovat, stejně tak vás posléze musí zaměstnavatel informovat o všech otázkách, které se týkají BOZP a hluku, případně je povinen s vámi jakožto se zaměstnanci vše konzultovat v tomto ohledu. Hluk na pracovišti je třeba neustále hodnotit, nabízí se tedy otázka, k čemu musí zaměstnavatel přihlížet při hodnocení rizika hluku. Hluk může mít nepříznivé účinky na lidské zdraví, proto je třeba na hluk nahlížet jako na riziko. 

K čemu všemu musí zaměstnavatel přihlížet při hodnocení rizika hluku?

Přihlížet se musí zpravidla k úrovni, typu a také době trvání expozice, a to včetně expozic impulsnímu hluku. Také se musí přihlížet k přípustným expozičním limitům a hygienickým limitům hluku, dále k účinkům hluku na zdraví a k bezpečnosti zaměstnanců (zejména pak mladistvých zaměstnanců nebo těhotných či kojících žen).

Při hodnocení rizika hluku se také musí přihlížet k nepřímým účinkům vyplývajícím z interakcí hluku a výstražných signálů, také je třeba přihlížet k informacím o hlukových emisích, které jsou výrobcem uváděny na strojích, nářadí nebo případně na jiném zařízení. 

Taktéž je třeba přihlížet k prodloužení doby expozice hluku nad osmihodinovou směnu, taktéž je třeba přihlížet k dostupnosti chráničů sluchu s náležitými útlumovými vlastnostmi. 

Když si nevíte s BOZP rady

Pokud jste z toho zkrátka jelen, nemusíte se připravovat na pokutu v případě kontroly z OIP. Zkrátka a dobře si na BOZP a PO najměte firmu Extéria, která se vám o vše související s BOZP a PO postará. Firma se pyšní tisícovkami spokojených klientů, kteří se o svých zkušenostech zmínili ve svých referencích a recenzích. Firma aktuálně působí nejen v České republice, ale mimo jiné také na Slovensku.