Jak podnikat a neprodělat aneb umění cenotvorby
Podnikání

Jak podnikat a neprodělat aneb umění cenotvorby 

Stanovení správné sazby za produkty a služby je klíčem k úspěšnému podnikání. Zjednodušeně se dá říct, že cena produktu či služby musí pokrýt veškeré náklady a být navýšená o zisk. Ve skutečnosti je ale cenotvorba o něco složitější, a tak spousta firem i podnikatelů tápe, jak si neříct moc, ale ani málo. 

3 způsoby stanovení ceny produktů a služeb 

Pokud prodáváte výsledný produkt nebo službu, máte tři možnosti, jak při stanovení cen postupovat. Tou první je cena podle nákladů, kdy výsledná cena musí pokrýt jak variabilní, tak fixní náklady. K tomu je třeba stanovit částku, kdy není dosaženo ani zisku, ani ztráty, a k ní přičíst marži. 

Druhou možností je stanovení ceny dle poptávky, tedy hodnoty produktu vnímané zákazníkem. Principem je stanovení vysoké ceny při vysoké poptávce a naopak nízké ceny při nízké poptávce a rovněž podle průzkumu trhu odhadnout, jak se bude chování kupujících vyvíjet. 

Pokud nabízíte služby či produkty srovnatelné s konkurencí, můžete svou cenotvorbu orientovat podle ní. Stačí zjistit, za kolik zboží prodává konkurence, a prodávat ho za o něco nižší či vyšší částku podle vašich nákladů. 

Hodinová sazba 

A co když pracujete hodinově a potřebujete vytvořit hodinovou sazbu? Základním výchozím bodem by pro vás měla být minimální hodinová sazba, pod kterou byste nikdy neměli klesnout. Dále zohledněte, jaké jsou vaše životní náklady a jaká je tedy minimální částka, kterou musíte vydělat měsíčně. 

Jelikož s sebou veškeré podnikání nese určité počáteční náklady, sepište si je a určete si, za jak dlouho je chcete zpátky. Pak zahrňte i fixní náklady, které musíte platit průběžně (např. sociální a zdravotní pojištění, daně). Zohlednit byste měli rovněž svou kapacitu, tedy kolik hodin měsíčně se můžete práci věnovat i s určitou rezervou. Tak získáte představu o tom, kolik si musíte fakturovat, aby se vám podnikání vyplatilo.