Mýty, které se pojí s vdovským a vdoveckým důchodem
Finance

Mýty, které se pojí s vdovským a vdoveckým důchodem

Stát dokáže v mnoha případech přispět. Například když nešťastnou náhodou dojde ke smrti partnera, respektive manžela nebo manželky, může finanční stránku vdovy nebo vdovce trochu zlepšit. Mnozí lidé však mají bohužel o vdovském či vdoveckém důchodu trochu zkreslené představy a v hlavně jim kolují mylné domněnky, které je třeba uvést na pravou míru. Podívejme se na nejčastější mýty, které se v souvislosti s vdovským a vdoveckým důchodem vyskytují.

Vdovské a vdovecké důchody se přiznávají automaticky

To je jedna velká lež! I o vdovský, respektive o vdovecký důchod je třeba požádat, a to písemně. Žádost je nutné sepsat s pozůstalým manželem či s pozůstalou manželkou, sepisuje se zásadně na správně sociálního zabezpečení, které připadá k trvalému bydlišti jedince. Vdovský a vdovecký důchod se

nemusí přiznávat jen za zemřelého, který pobíral důchod. Pokud důchod ještě nepobíral, je třeba s sebou přinést také doklady o studiu, doklady o vojenské službě, případně rodné listy dětí, také evidenční listy posledního zaměstnavatele a další dokumenty.

Vdovský a vdovecký důchod pobíráme jen tehdy, kdy manželství trvalo určitou dobu

Ne, nikde není psáno, jak dlouho muselo manželství trvat. Platí, že nárok na vdovský nebo na vdovecký důchod má manžel či manželka, která se zemřelým zůstal/a v manželství až do jeho smrti. Pokud manželství v době smrti existovalo, nezáleží na tom, jestli trvalo týden nebo dvacet let, nárok na vdovský a vdovecký důchod tu je.

Vdovský a vdovecký důchod je na neurčito, napořád

Opět další mylná domněnka, která roste v hlavách drtivé většiny z nás. Vdovský a vdovecký důchod opravdu netrvá neustále, většinou je stanoven na jeden rok od smrti manžela nebo manželky.

Vdovecký a vdovský důchod pobíráme i tehdy, kdy uzavřeme sňatek

Opět další mýtus. Vdovský důchod zaniká v případě, že jsme vstoupili do dalšího sňatku. Pokud v době nového sňatku vdovecký nebo vdovský důchod pobíráte, automaticky při vstupu do nového sňatku nárok na zmiňovaný důchod zaniká.