Trvalé bydliště na úřadě. Jak změnit?
Bydlení

Trvalé bydliště na úřadě. Jak změnit? 

Každý z nás má jen jednu adresu trvalého bydliště. Z několika důvodů může dojít k tomu, že se naše adresa trvalého bydliště přesune na úřad. Co to znamená?  

Jen jedna jediná adresa 

Trvalé bydliště máme vždy nahlášeno jen na jedné jediné adrese. Není přitom možné je jen tak snadno zrušit. Současně není možné požádat obecní nebo městský úřad o to, abychom si zde nechali napsat trvalé bydliště. Tento postup vám nebude povolen. Možnost, jak získat trvalé bydliště na úřadě, je například situace, kdy majitel bytu, ve kterém bydlíte, požádal o zrušení vašeho trvalého bydliště.  

Jak se na úřad můžete dostat 

V případě, že se majitel bytu zajímá o to, abyste zde již neměli své trvalé bydliště, musí na úřad nahlásit, že se v jeho bytě již po nejméně tříměsíční dobu vůbec nezdržujete. Tento fakt je ve většině případů nutno doložit například čestným prohlášením. Úřad na základě této žádosti majitele bytu přistupuje ke zrušení vašeho trvalého pobytu na dané adrese. V této době byste měli nahlásit novou adresu. Pokud není úřadu známo, kde bydlíte, uvede jako adresu vašeho trvalého pobytu adresu úřadu.  

Exekuce a trvalý pobyt na úřadu 

Lidé si mylně představují, že pokud mají trvalou adresu na úřadu, exekuce na ně nemůže. To je ale samozřejmě velký omyl. Exekutor totiž disponuje právem přikročit k zabavení majetku, který k vám náleží. A to v podstatě kdekoliv, kde se nacházíte. Nejedná se tedy o omezení pouze na vaše trvalé bydliště. Exekutor může přijít kdekoliv, kde se nachází zpeněžitelný majetek, který může odebrat. To je dobré vědět i v případě, že se sestěhujete s někým, kdo má dluhy.  

Případné trvalé bydliště na úřadu o něco ztěžuje komunikaci s úřady. Přeci jen je potřeba si pravidelně vyzvedávat poštu, na což mnoho lidí zapomíná. Datová schránka může být jedním z účinných řešení, jak nastavit komunikaci s úřady správně.