povinnost dodržovat BOZP?
Bydlení

Věděli jste, že i pronajímatelé nemovitostí mají povinnost dodržovat BOZP?

Drtivá většina lidí si myslí, že bezpečnost práce a s ní často související i požární ochrana je záležitost jen a pouze zaměstnavatelů a případně zaměstnanců. Obecně platí, že zaměstnavatel je plně zodpovědný a odpovědný za vytvoření odpovídajících pracovních podmínek BOZP pro zaměstnance, ti zase musí být o všem informováni a proškolení, musí dodržovat zákonem stanovené povinnosti a příkazy zaměstnavatele. Málokdo si však uvědomuje, že v okamžiku, kdy se i obyčejný živnostník, tedy osoba samostatně výdělečně činná, rozhodně zaměstnat pracovníka, stává se z něj zaměstnavatel, a to podle předpisů bezpečnosti práce. V této souvislosti je tedy i pronajímatel povinen dodržovat jistá pravidla BOZP.

Pronajímat byt, to není jen tak. I když si mnozí lidé myslí, že je to snadná záležitost a možnost, jak zbohatnout nebo jak si finančně přivydělat, není to nic snadného. Pronajímatel musí pronajímaný objekt mít v takovém stavu, že je provozuschopný a kdy je vyhovující účelu, k němuž je pronajímán.

Pronajímatel musí objektu zajistit řádnou technickou, ale také i ostatní bezpečnost.

Co dalšího pronajímatel musí udělat?

Samozřejmě na to navazuje hromada dalších věcí. Pronajímatel musí přenechat věc nájemci tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu, musí se daná věc udržovat v takovém stavu, aby mohla sloužit k užívání, pro které byla pronajata, taktéž se musí nájemci zajistit nerušené užívání věci v době nájmu.

Buďme trochu konkrétnější. Pokud tedy budete pronajímat objekt jako kancelář, musíte instalovat vhodné osvětlení. Toť příklad.

Nechte si poradit, pomoct

Pronajímatelé však nemusí být na tuto záležitost sami. Mohou využít služeb firmy Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO nejen v Česku, ale také na Slovensku. O BOZP se postará, nebudete s tím mít žádné starosti.